2005

ODDZIAŁ

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 2 PRZODOWNIK

1 V-CE MISTRZ KAT A

2 PRZODOWNIK KAT-B

1 PRZODOWNIK KAT-D

2 V-CE MISTRZ GMP

MISTRZ ZESPÓŁ LOTNIKÓW

MISTRZ ZESPÓŁ SAMIC

AS KAT A-4,7

AS KAT B-9

AS KAT D-1

NAJLEPSZA SAMICA 1,8,10

NAJLEPSZY LOTNIK2,11

1 PRZODOWNIK MŁODE

OKRĘG

A-13 PRZODOWNIK

B-24 PRZODOWNIK

D- 19 PRZODOWNIK

GMP-27 PRZODOWNIK

KRÓDKI DYSTANS-20 PRZODOWNIK

ŚREDNI DYSTANS-23 PRZODOWNIK

DALEKI DYSTANS-28 PRZODOWNIK

REGION 6

KAT A 40 PRZODOWNIK

2006

ODDZIAŁ

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 13 PRZODOWNIK

MISTRZOSTWO ODDZIAŁU 3-50 8 PRZODOWNIK

KAT-A 6 PRZODOWNIK

KAT-B 7 PRZODOWNIK

KAT-C 2 PRZODOWNIK

KAT-D 5 PRZODOWNIK

KAT-GMP 1 V-CE MISTRZ

ZESPÓŁ LOTNIKÓW 5 PRZODOWNIK

ZESPÓŁ SAMIC 4 PRZODOWNIK

ZESPÓŁ LOTNIKÓW MŁODYCH 2 V-CE MISTRZ

AS KAT C 4

NAJLEPSZY ROCZNIAK 2,9,10

OKRĘG

9 AS KAT C

18 PRZODOWNIK KAT C

27 PRZODOWNIK KAT M

8 PRZODOWNIK GOŁĘBI ROCZNYCH

15 PRZODOWNIK SREDNI DYSTANS

29 PRZODOWNIK DALEKI DYSTANS

10 PRZODOWNIK GMP

MP GMP

279 PRZODOWNIK

2007

1 V-CE MISTRZ TRADYCYJNE 3-50

KAT A 6 PRZODOWNIK

KAT-B 1 V-CE MISTRZ

KAT C MISTRZ

KAT M MISTRZ

KAT D 2 V-CE MISTRZ

AS KAT B 7,8

AS KAT C 3,4,5

AS KAT M 4,5,8

ZESPÓŁ LOTNIKÓW 1 PRZODOWNIK

ZESPÓŁ SAMIC 4 PRZODOWNIK

ZESPÓŁ ROCZNIAKÓW 2 V-CE MISTRZ

NAJLEPSZY ROCZNIAK 7,8,10

OKRĘG

5 PRZODOWNIK KAT B

14 PRZODOWNIK KAT C

2 PRZODOWNIK KAT M

16 PRZODOWNIK KAT D

9 PRZODOWNIK KAT KRÓDKI DYSTANS

6 PRZODOWNIK ŚREDNI DYSTANS

5 PRZODOWNIK DŁUGI DYSTANS

REGION 6

16 PRZODOWNIK KAT M

29 PRZODOWNIK KAT B

 2008

ODDZIAŁ

KAT A 3 PRZODOWNIK

KAT B 7 PRZODOWNIK

 KAT C 2 V-CE MISTRZ

 KAT D 3 PRZODOWNIK

KAT M 5 PRZODOWNIK

NAJLEPSZA SAMICA 8,10

NAJLEPSZY ROCZNY 3,8

NAJLEPSZY SAMIEC 4,5

AS KAT B  9

AS KAT C 5,8

LOTY DŁUGO DYSTANSOWE 2 V-CE MISTRZ

GOŁĘBIE ROCZNE 3 PRZODOWNIK

OKRĘG

KAT A13 PRZODOWNIK

 KAT C 30 PRZODOWNIK

KAT D 18 PRZODOWNIK

KRÓDKI DYSTANS 6 PRZODOWNIK

ŚREDNI DYSTANS 9 PRZODOWNIK

DŁUGI DYSTANS 17 PRZODOWNIK

2009

oddział

kat a 1 przodownik

kat b 5 przodownik

kat c 8 przodownik

kat d 4 przodownik

najlepsza samica 6,12

najlepszy samiec 9

najlepszy roczniak 2,7,12

as kat a 2

mistrzostwo lotów kródkodystansowych 1v-ce mistrz

mistrzostwo lotów średniodystansowych 5 przodownik

mistrzostwo lotów długodystansowych 7 przodownik

okręg

kat a 33 przodownik

kródki dystans 15 przodownik

średni dystans 20 przodownik

2010

oddział

kat A 10 przodownik

kat B 1 PRZODOWNIK

KRÓDKI DYSTANS 1 PRZODOWNIK

ŚREDNI DYSTANS 1 PRZODOWNIK

ROCZNIAK 8

AS KAT B 8

OKRĘG

KAT B 30 PRZODOWNIK

2011

Tradycyjne 2 v-ce mistrz

Kat a 2 v-ce mistrz

Kat b 3 przodownik

Kat c 1 v-ce mistrz

Kat d 2 v-ce mistrz

Kat m 6 przodownik

GMP 1 v-ce mistrz

Średni dystans 1 przodownik

Długi dystans 1 v-ce mistrz

AS kat a 6

AS kat b 8

AS kat c 4,8

AS kat d 1 12 kon ceof 514

AS kat m 1 ceof 13,42

Najlepszy lotnik samiec 1,6

Najlepsza samica 6,7

Okręg

kat A 25 PRZODOWNIK

kat B 29 PRZODOWNIK

kat M 25 PRZODOWNIK

GMP 24 PRZODOWNIK

KRÓDKI DYSTANS 11 PRZODOWNIK

ŚREDNI DYSTANS 18 PRZODOWNIK

DALEKI DYSTANS 17 PRZODOWNIK

LOTNIK KAT D 10

LOTNIK KAT M 10

REJON LOTOWY

ŻARY ,ŻAGAŃ, DRZONKÓW

LOTY POWYŻEJ 500 KM

1 PRZODOWNIK

2012

LOT NR 6  RHEINE 530 KM,OKAZAŁ  SIĘ LOTEM KATASTROFALNYM,ODDZIAŁ  ŻARY ODBYŁ  TYLKO 11 LOTÓW.

ODDZIAŁ

AS KAT.A -2   

 OKRĘG

 WYSTAWA  OKREGU  ZIELONA GÓRA:

-STANDARD  SAMICE  5 MIEJSCE (REPREZENTACJA OKRĘGU)

2013

  ODDZIAŁ

TRADYCYJNE -2 V-ce MISTRZ

3 z 50- 1 PRZODOWNIK  

TYPOWANE-6 PRZODOWNIK      

KAT. A- 1 V-ce-MISTRZ  

KAT.B-2 PRZODOWNIK

KAT.C-5 PRZODOWNIK  

KAT.D-1 V-ce-MISTRZ   

KAT.M-7 PRZODOWNIK   

KRÓTKI DYSTANS-ROCZNE- MISTRZ    

DŁUGI DYSTANS-3 PRZODOWNIK              

NAJLEPSZY ROCZNIAK-4,7,9    

NAJLEPSZA SAMICA-2,9  

AS KAT. A-1,2,9

AS KAT.M-2

ZESPÓŁ  LOTNIKÓW-2- Vce  MISTRZ

ZESPÓŁ  SAMIC- MISTRZ

OKRĘG

MISTRZOSTWO GOŁĘBI ROCZNYCH  Z  50-tki -MISTRZ

KRÓTKI DYSTANS- MISTRZ

AS KAT. A-4

WYSTAWA OKREGU ZIELONA GÓRA :

-SPORT G -2 MIEJSCE (REPREZENTACJA OKRĘGU)

   REGION 6

MISTRZOSTWO POLSKI GOŁĘBI ROCZNYCH  Z  50-tki- 2 PRZODOWNIK

MP

MISTRZOSTWO POLSKI GOŁĘBI ROCZNYCH Z 50-tki-CZYTAJ: PZHGP ZIELONA GÓRA(PRZEPROSINY)

 

2014

ODDZIAŁ

TRADYCYJNE-9 PRZODOWNIK

TYPOWANE-4 PRZODOWNIK

5 Z 50- 5 PRZODOWNIK

KAT. B -2 PRZODOWNIK

AS  KAT. B -8

ZESPÓŁ  LOTNIKÓW-4 PRZODOWNIK

ZESPÓŁ SAMIC-2 PRZODOWNIK

NAJLEPSZA SAMICA-5

OKRĘG

ŚREDNI DYSTANS-11  PRZODOWNIK

WYSTAWA OKRĘGU ZIELONA GÓRA:

-STANDARD OLIMPIJSKI:  2  i 3  miejsce(REPREZENTACJA OKRĘGU)

-SPORT KAT .- A  : 1 miejsce (REPREZENTACJA OKRĘGU)

2015

ODDZIAŁ

TRADYCYJNE- 1-v-ce MISTRZ
TYPOWANE- 2-v-ce MISTRZ
5 z 50- 1-v-ce MISTRZ
KAT. B-2-v-ce MISTRZ
KAT.C-3 PRZODOWNIK
KAT.M-2-v-ce MISTRZ
AS   KAT.  A-6
AS  KAT. B-4 ,6
AS  KAT .C- 3
AS  KAT .M -5 ,10
NAJLEPSZY ROCZNIAK- 2 ,5
ZESPÓŁ  LOTNIKÓW-3 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ  SAMIC-2 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ  ROCZNIAKÓW-3 PRZODOWNIK

OKRĘG

KAT B.-11 PRZODOWNIK
KAT M.-9 PRZODOWNIK
KRÓTKI DYSTANS-ROCZNE-9 PRZODOWNIK
ŚREDNI DYSTANS-18 PRZODOWNIK
DALEKI DYSTANS-14 PRZODOWNIK

LOT OKRĘGOWY ROOSENDAAL (730km,9 tyś gołębi,478 hod.)- 5  DRUŻYNA TYPOWANA

WYSTAWA OKRĘGU ZIELONA GÓRA:

-STANDARD OLIMPIJSKI SAMCE- 2 MIEJSCE (REPREZENTACJAOKRĘGU)
-KAT. C-3 MIEJSCE (REPREZENTACJA OKREGU)

REGION 6

KAT.  M-18 PRZODOWNIK

 

2016

ODDZIAŁ

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 5 Z CAŁOŚCI- II V- CE MISTRZ
MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 5 Z 50- II V- CE MISTRZ
GMP-I V-CE MISTRZ
KAT. A-2 PRZODOWNIK
KAT. B-2 PRZODOWNIK
KAT. C-II V-CE MISTRZ
KAT. D-1 PRZODOWNIK
KAT. M-3 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ LOTNIKÓW-II V-CE MISTRZ
ZESPÓŁ ROCZNIAKÓW-II V-CE MISTRZ
LOTNIK KAT. A -5
LOTNIK KAT. B-10
LOTNIK KAT. C- 8, 10
LOTNIK ROCZNY- 3 ,8

OKRĘG

GMP-23 PRZODOWNIK
KAT C.-15 PRZODOWNIK
KAT.D -26 PRZODOWNIK
KAT. M-24 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ ROCZNIAKÓW-9 PRZODOWNIK
WYSTAWA OKREGOWA-STANDARD OLIMPIJSKI -SAMICE 1 MIEJSCE
REPREZENTACJA OKREGU

2017

ODDZIAŁ

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 5 Z CAŁOŚĆI -1 PRZODOWNIK
MISTRZOSTWO 5 Z 50 – II V-CE MISTRZ
INTERMISTRZOSTWO – I V-CE MISTRZ

GMP-6 PRZODOWNIK
KAT. A -2 PRZODOWNIK
KAT. B- II-V- CE MISTRZ
KAT. C-2 PRZODOWNIK
KAT. D-2 PRZODOWNIK
KAT. M- I V-CE MISTRZ
ZESPÓL LOTNIKÓW -II V-CE MISTRZ

ZESPÓŁ ROCZNIAKÓW-1 PRZODOWNIK
AS LOTOWY KAT. B -1
AS LOTOWY KAT.D -1
AS LOTOWY KAT.M -1
NAJLEPSZY LOTNIK SAMCA -1 , 5

OKRĘG

INTERMISTRZOSTWO -9 PRZODOWNIK
KAT. B. -18 PRZODOWNIK
KAT. C.-28 PRZODOWNIK
KAT. D- 26 PRZODOWNIK
KAT. M- 2 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ LOTNIKÓW-6 PRZODOWNIK
AS LOTOWY KAT. B- 8
AS LOTOWY KAT. D-2
AS LOTOWY KAT. M-6
NAJLEPSZY LOTNIK SAMICA -4

REGION

INTERMISTRZOSTWO- 50 PRZODOWNIK
KAT. M- 22 PRZODOWNIK

WYSTAWA OKRĘGOWA – ŻARY

STANDARD OLIMPIJSKI SAMICE- 1 miejsce(reprezentacja)
KAT. H -1 miejsce (reprezentacja)

2018

ODDZIAŁ

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 5 Z CAŁOŚCI- 10 Przodownik
MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 5 Z 50- 7 Przodownik
KAT. A-2 PRZODOWNIK
KAT. B-10 PRZODOWNIK
KAT. C-2 PRZODOWNIK
KAT. D-1 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ LOTNIKÓW-4 PRZODOWNIK
LOTNIK KAT. C-5,7
LOTNIK KAT. D-4,9
LOTNIK SAMIEC-3,5

OKRĘG

KAT A. -23 PRZODOWNIK
LOTNIK SAMIEC -9

2019

ODDZIAŁ

MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 5 Z CAŁOŚCI- 3 Przodownik
MISTRZOSTWO TRADYCYJNE 5 Z 50- 5 Przodownik
GMP-II V-CE MISTRZ
INTERMISTRZOSTWO-MISTRZ
KAT A.-I V-CE MISTRZ
KAT. B-6 PRZODOWNIK
KAT.C-1 PRZODOWNIK
KAT. D-3 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ SAMIC-4 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ LOTNIKÓW -2 PRZODOWNIK
LOTNIK KAT A.-8,10
LOTNIK KAT B- 2,8
LOTNIK KAT C-4
LOTNIK KAT D-2
LOTNIK KAT M-8
LOTNIK DOROSŁY-1

OKRĘG

GMP-23 PRZODOWNIK
INTERMISTRZOSTWO-10 PRZODOWNIK
KAT A-14 PRZODOWNIK
KAT C.-13 PRZODOWNIK
KAT.D -22 PRZODOWNIK
ZESPÓŁ LOTNIKÓW-22 PRZODOWNIK
LOTNIK KAT D-9
LOTNIK SAMIEC-2
WYSTAWA OKRĘGOWA: KAT. D-SPORT 2 m-ce
REPREZENTACJA OKRĘGU

REGION

INTERMISTRZOSTWO -47 PRZODOWNIK

2021

ODDZIAŁ

TRADYCYJNE 5 Z CAŁOSCI- II V-CE MISTRZ
5 Z 50 – 1 PRZODOWNIK
GMP-II V-CE MISTRZ
KAT. A-MISTRZ
KAT. B-MISTRZ
KAT. C -2 PRZODOWNIK
KAT .D- MISTRZ
ZESPÓŁ LOTNIKÓW- I V-CE MISTRZ
ZESPÓŁ ROCZNIAKÓW –MISTRZ
ZESPÓŁ SAMIC – I V-CE MISTRZ
LOTNIK KAT. B- 3,4,10
LOTNIK KAT.  C-9
LOTNIK KAT . D-1 ,3, 5
LOTNIK ALLROUND- 2, 5, 8
LOTNIK ROCZNY- 1 ,5, 7 ,9

OKRĘG

GMP –   15 przodownik
KAT. A -5 przodownik
KAT. B – 13 przodownik
KAT. C – 17 przodownik
KAT. D-  5 przodownik
Zespół lotników- 3 przodownik
Zespół roczniaków-  2 przodownik
Lotnik D -9
Lotnik  samiec – 5,8
Lotnik samica- 9
Lotnik roczny -2